1. Cel zawodów:
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci.
  • Podnoszenie umiejętności gry w szachy.
  • Wyłonienie Mistrzów Województwa Podlaskiego Dzieci do lat 6 w szachach.
 2. Organizatorzy:
  • Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku,
   tel. 884 080 800,
   e-mail: kontakt szkolkaszachowa.pl
  • KSz Jagiellonia Białystok
   e-mail: kontakt kszjagiellonia.pl
  • Sędzia główny – Jarosław Galej
   e-mail: jarek szkolkaszachowa.pl
  • Sędzia techniczny – Rafał Roszkowski
   e-mail: rafal szkolkaszachowa.pl
 3. Termin i miejsce:
  • 5 kwietnia 2020 r. (niedziela) godz. 10:00
  • Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 (strefa mieszana/recepcja zawodników),
   bezpłatny parking - wjazd od ul. Ciołkowskiego
 4. Zgłoszenia:
  • Wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej mw6.bialystok.pl do w kwietnia 2020 r.
  • Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.
 5. Prawo uczestnictwa:
  • Dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2014 i młodsi zamieszkali w województwie podlaskim lub uczęszczający do szkoły/przedszkola/klubu szachowego na terenie województwa podlaskiego.
 6. Wpisowe:
  • płatne wraz ze zgłoszeniem zawodnika do 2 kwietnia 2020 roku przelewem bankowym lub płatnościami internetowymi (Przelewy24) wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.mptsz.pl/rejestracja
  • wysokość wpisowego wynosi:
   • do 27 marca 2020 – 40 zł
   • po 27 marca 2020 – 50 zł
 7. System rozgrywek:
  • Oddzielne grupy turniejowe dziewczynek (DZ) i chłopców (CH).
  • System szwajcarski na dystansie 7 rund.
  • Tempo gry: po 10 minut dla zawodnika na całą partię.
  • Klasyfikacja drużynowa szkół/przedszkoli/klubów – w ustalaniu zwycięzców klasyfikacji drużynowej branych jest pod uwagę pięć najlepszych wyników punktowych reprezentantów szkoły/przedszkola/klubu bez względu na płeć. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej drużyn decydują lepsze miejsca zajęte przez reprezentantów szkoły/przedszkola/klubu w klasyfikacji indywidualnej.
  • Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro publikowane na chessarbiter.com
  • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:
   średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, liczba zwycięstw.
  • Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
 8. Nagrody:
  • Puchary, medale i dyplomy za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej, oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • Puchary i medale za zajęcie miejsc I-III w roczniku 2015 (lub młodsi) , oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • PUCHARY i dyplomy dla WSZYSTKICH uczestników.
  • Puchary za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji drużynowej szkół/przedszkoli/klubów.
 9. Uwagi dodatkowe:
  • Organizatorowi przysługuje w uzasadnionym ilością uczestników przypadku prawo do połączenia grup DZ i CH.
  • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na uroczystym zakończeniu. Z powodów organizacyjnych nagrody nie będą wydawane osobno ani przed ani po zakończeniu turnieju. Przewidujemy możliwość przekazania nagród w późniejszym terminie jedynie poprzez nauczycieli i instruktorów szachowych.
  • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach i na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatorów (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

Dane rejestrowe organizatora:

Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku
KRS 0000511338
NIP 5423237953
REGON 200859934

Siedziba i biuro obsługi klienta:

ul. Kalinowa 11 lok. U-3
15-809 Białystok

Odstąpienie od umowy:

Art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma w takim przypadku obowiązku zwrotu pieniędzy.

Reklamacje:

Wszystkie reklamacje należy kierować do organizatora drogą mailową na adres kontakt@szkolkaszachowa.pl w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju. Organizator poinformuje osobę zgłaszającą reklamację o wyniku postepowania reklamacyjnego najpóźniej 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

884 080 800

Telefon

kontaktszkolkaszachowa.pl

Email

szkolkaszachowa.org

WWW

fb.com/szkolkaszachowa

Fanpage